• Ana Sayfa
  • »
  • MUSTAFA KEMAL “DERİN DEVLET”E KARŞIYDI

MUSTAFA KEMAL “DERİN DEVLET”E KARŞIYDI


“Derin Devlet” denince tarihçilerin aklına hemen İttihat ve Terakki Cemiyeti gelir. Osmanlıların son zamanlarında Talat Bey tarafından 1906 yılında bu gizli örgüt Selânik’te kurulmuştur.

Ünlü İttihatçılar arasında, Enver Paşa, amcası Halil (Kut) Paşa, Kazım Karabekir, Cemal Paşa, Rauf Orbay, Resneli Niyazi, Eyüp Sabri Bey, Ali Fuat Cebesoy, Cavit Bey, Fethi Okyar, Dr.Nazım, İsmail Canbolat, Celal Bayar, İsmet İnönü gibi isimler de bulunmaktadır.

Mustafa Kemal, önce Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmuştur. Selânik’de bu cemiyeti geliştirmeye çalışsa da Şam’a görevine dönmek zorunda kaldığından cemiyet dağılır. Dört ay sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti kurulduğunda arkadaşları katıldığı için o da katılmak zorunda kalır.

Ancak; masonlukla da ilişkisi olan bu cemiyetle Mustafa Kemâl’in arası hiç iyi değildir. Enver Paşa ve Talat Beyler terör peşindedirler.

Bir ara dönüşümlü başkanlık sırası Mustafa Kemâl’e geldiğinde Kongre’de şu görüşleri savunur: Asker siyaset yapmamalıdır. Yaparlarsa orduda disiplin bozulur. Siyaset yapacak asker ordudan ayrılmalıdır. Cemiyet gizli komita durumundan çıkıp açık parti haline getirilmelidir. Pelerinli ve kukuletalı yemin törenlerine de son verilmelidir. Mustafa Kemâl “BIRAKALIM BU PALYAÇOLUKLARI !” diye eleştiride bulunur.

Bu görüşler derin devleti sürdürme niyetinde olan Enver Paşa ve diğer subayları çok öfkelendirir. Mustafa Kemâl kendisine yapılacak olan suikastı son anda fark edip atlatır. Cemiyetten dışlanmış bir durumdadır.

Aradan bir süre geçer. İttihatçılar Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasına neden olurlar. Bir kısmı yurt dışına kaçar ve öldürülürler. Mustafa Kemal ise bütün görüşlerinde haklı çıkmış, Cumhuriyeti kurmuş, ancak 1926 yılında İttihatçıların İzmir’de kendisine suikat teşebbüsünde bulunmalarıyla karşılaşmıştır. Pek çok İttihatçı idam edilir.

Mustafa Kemâl, masonluğa da karşıdır ve 1935 yılında bütün mason localarını kapattırır. Bugün Kuşadası Adliye Sarayı önünde heykeli bulunan Adliye Bakanı Mahmut Esat Bozkurt da Atatürk gibi masonluğa şiddetle karşıdır. Bir ara İzmir Karşıyaka’daki mason locasının camlarını aşağıya indirmiştir.

Kısacası; Atatürk derin devleti, masonluğu, İttihat ve Terakki’nin fikir ve eylemlerini hiçbir zaman benimsememiştir. Bu güçlere karşı çarpışırken zehirlenip öldürüldüğünü belirten kaynaklar da bulunmaktadır.


İzlenme Sayısı:1785

  • PAYLAŞ